Skladnia Wiki

UWAGA!!! To jest wersja robocza. Zobacz angielską wersję tej strony - Wiki Syntax

W tym dokumencie opisano składnię Wiki, która jest używana przez Wikidot.com

Każda strona na wikidot.com istnieje w dwóch formach: kodu źrodłowego i kodu skompilowanego. Kod źródłowy to, to co edytujesz. Opisuje on zawartość strony i jej układ. Kod źródłowy jest kompilowany w kod (XHTML), który jest zamieniany na stronę internetową, którą przeglądasz. Składnia Wiki pozwala na tworzenie i edytowanie stron poprze edycję kodu źródłowego.

Formatowanie tekstu

Piszesz Otrzymujesz
//tekst kursywą// tekst kursywą
**bold text** tekst pogrubiony
//**tekst pogrubiony i kursywa**// tekst pogrubiony i kursywa
__tekst podkreślony__ tekst podkreślony
--tekst przekreślony-- tekst przekreślony
{{tekst znormalizowany}} tekst znormalizowany
normalny^^indeks górny^^ normalnyindeks górny
normalny,,indeks dolny,, normalnyindeks dolny
[!--niewidoczny komentarz--]
[[span style="color:red"]]element //span// użytkownika[[/span]] element span użytkownika
kolor ##blue|zdefiniowany## lub ##44FF88|zdefiniowany przez użytkownika## kolor zdefiniowany lub zdefiniowany przez użytkownika

Akapity i nowe linie

Akapity są oddzielane od siebie przez dwie puste linie. Aby zacząć pisać w nowej linii- użyj jednego odstępu.
Paragraphs are separated by two new lines. One new line produces a… new line.

Pierwszy akapit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Drugi akapit. Aenean a libero. Vestibulum adipiscing, felis ac faucibus imperdiet, erat lacus accumsan neque, vitae nonummy lorem pede ac elit.
Nowa linia.
Jeszcze jedna nowa linia.

Pierwszy akapit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Drugi akapit. Aenean a libero. Vestibulum adipiscing, felis ac faucibus imperdiet, erat lacus accumsan neque, vitae nonummy lorem pede ac elit.
Nowa linia.
Jeszcze jedna nowa linia.

Typografia

Jeżeli przywiązujesz wagę do typografii tekstu, tutaj znajdziesz kilka sposobów formatowania tekstu/

Piszesz Otrzymujesz
“‘`cytat” || cytat’'
“‘cytat’ ‘` `cytat’
``cytat”“ cytat”
kropki... kropki…
em -- myślnik em — myślnik

Literal Text

Jeżeli chesz, aby część kodu nie była interpretowana jako polecenia formatowania, tylko była wyświetlona tak jak ją napiszesz, to musisz ją ująć w podwójne backticks (not single-quotes).

Ten //tekst// jest **interpretowany** jako formatowanie.

``Ten //text// nie jest **interpretowany** jako źródło.``

Ten tekst jest interpretowany jako formatowanie.

Ten //text// nie jest **interpretowany** jako źródło.

Komentarz

Komentarz jest częścią kodu źródłowego, która nie jest pokazywana na stronie. Aby dodać komentarz użyj [!-- ... --], np.:

[!--
Ten tekst nie zostanie pokazany.
--]

Nagłówki

Nagłówki są używane przy tworzeniu spisu treści. Aby stworzyć nagłówek zacznij linię od znaku "plus". Możesz użyć maksymalnie 6 znaków "plus", w zależności od poziomu nagłówka, który chcesz osiągnąć.

+ Nagłówek poziomu 1
++ Nagłówek poziomu 2
+++ Nagłówek poziomu 3
++++ Nagłówek poziomu 4
+++++ Nagłówek poziomu 5
++++++ Nagłówek poziomu 6

Spis treści

Jeżeli chcesz stworzyć spis treści z linkami do nagłówków, użyj wyrażenia ''[[toc]]''.

[[toc]]
[[f>toc]] - spis treści po prawej stronie
[[f<toc]] - spis treści po lewej stronie

Linia pozioma

Wpisanie 4 myślników (----) sprawi, że na stronie pojawi się linia pozioma.

Listy

Lista wypunktowana

Każdy element umieść w nowej linii i poprzedź znakiem *. Jeżeli chcesz zwiększyć wcięcie wstaw puste znaki (spacje) przed znakiem *

* Element 1
* Element 2
 * Element 2.1
 • Element 1
 • Element 2
  • Element 2.1

Lista numerowana

Podobnie tworzy się listy numerowane, ale tutaj zamiast znaku *, wstaw znak #.

# element 1
# element 2
 # element 2.1
 1. element 1
 2. element 2
  1. element 2.1

Możesz oczywiście łączyć ze sobą listy wypunktowane i numerowane.

Definicje

Jeżeli chcesz, stworzyć lsitę definicji (opisów), użyj poniższego kodu.

: Definiendum nr 1 : jest to definiens
: Definiendum nr 2 : jest to definiens
Definiendum nr 1
jest to definiens
Definiendum nr 2
jest to definiens

Cytaty

Jeżeli chcesz wstwić cytat, to rozpocznij go wstawiając w pierwszej linii znak '>'. Nie zapomnij też o spacji, przed cytowanym tekstem.

> Tutaj możemy zacytować kogoś.\
Zauważ, że cytat jest kontynuowany \
w tym samym akapicie dzięki temu, że \
na końcu każdej linii używamy odwrotnego \
ukośnika ``\``
>
> Kolejny cytat:
>> Julisz Cezar powiedział: Veni, Vidi, Vici.

This is normal text here.

Normalny tekst.

Tutaj możemy zacytować kogoś.Zauważ, że cytat jest kontynuowany w tym samym akapicie dzięki temu, że na końcu każdej linii używamy odwrotnego ukośnika \
Kolejny cytat:

Julisz Cezar powiedział: Veni, Vidi, Vici.

I znowu jest normalnie.

Linki

Linki wewnętrzne

W odróżnieniu od innych wiki, wikidot.com nie uznaje za linki słów pisanych z DużejLiteryIPisanychŁącznie. Linki do stron w ramach wiki tworzymy poprzez umieszczenie słowa linkującego w trzech kwadratowych nawiasach.

Jeżeli adres strony zawiera zabronione znaki, to zostaną one przekształcone tak, aby w adresie pojawiły się tylko dozwolone znaki. Nazwa wyświetlana pozostanie jednak w formie oryginalnej.

Piszesz Otrzymujesze Komentarz
[[[link-do-strony]]] link-do-strony używa nazwy linku jako nazwy strony
[[[link "TO" ą pagE]]] link "TO" ą pagE automatic purification of destination page
[[[category: sample page]]] sample page linked to a page with category
[[[some page| custom anchor]]] custom anchor using custom anchor text
[[[doc|Documentation]]] Ducumentation linking to an existing page (different color)

URLs

what you type what you get comments
http://www.wikidot.com http://www.wikidot.com simple inline link
[http://www.wikidot.com wikidot] wikidot named link (custom anchor)
*http://www.wikidot.com
[*http://www.wikidot.com wikidot]
http://www.wikidot.com
wikidot
opens in a new window

Emails

what you type what you get comments
support@example.com moc.elpmaxe|troppus#moc.elpmaxe|troppus simple inline email
[support@example.com email me!] moc.elpmaxe|troppus#!em liame custom anchor

Although we discourage anyone from putting his/her email address on the web, WikiDot engine provides a simple scrambling mechanism to prevent automated bots from reading emails. Each email is scrambled and it is decoded in the client's browser. So it is not 100% spam-safe, but much safer than plain-text emails.

InterWiki

To link directly to a Wikipedia article you can use a syntax:

what you type what you get
[wikipedia:Albert_Einstein] Albert_Einstein
[wikipedia:Albert_Einstein Albert] Albert

Other links defined by example:

 • [google:free+wiki] - search google for the "free wiki" term
 • [dictionary:wiki] - look up definitions of the word wiki from dictionary.reference.com

Images

Single images

To insert an image into the page use the following syntax:

[[image image-source attribute1="value1" attribute2="value2" ...]]

And here is the list of allowed attributes:

attribute name allowed values example value description
link wiki page name or URL "wiki-page"
"http://www.example.com"
makes image a link to another page or web address; this is ignored when using Flickr as a source; prepend the link with '*' to make it open in a new window
alt any string "a photo of me" text substitution when image not available
width number of pixels "200px" forces width of a image when displaying
height number of pixels "200px" forces height of a image when displaying
style valid CSS style definition "border: 1px solid red; padding: 2em;" adds extra CSS style to the image
class CSS class "mystyle" forces the image CSS class - suggested use only with customized themes
size "square" - 75x75 pixels
"thumbnail" - 100 on longest side
"small" - 240 on longest side
"medium" - 500 on longest side
"large" - 1024 on longest side (only for Flickr large images)
"original" - original image (Flickr only)
any of allowed ;-) displays a resized image; great for thumbnails
if flickr is the source it pulls required size from a Flickr server;
this option has effect only on local images or Flickr images

size attribute works very well with local files (attached to pages) not only with image files, but with e.g. PDF or PostScript. See this page for more details.

The image-source can be one of the following:

source type format example value description
URL address any valid URL address http://www.example.com/image.jpg displays image from the web address
file attachment (current page) filename exampleimage.jpg displays image attached to the current page
file attachement (different page) /another-page-name/filename /another-page/exampleimage.jpg displays image attached to a different page
flickr image flickr:photoid flickr:83001279 displays image from Flickr and links to the original Flickr page
flickr image (private) flickr:photoid_secret flickr:149666562_debab08866 displays image from Flickr and links to the original Flickr page; if the secret is provided the image is available despite being marked as non-public

To make the linked document in a new window you can either prepend the link attribute with '*' (e.g. link="*http://www.example.com" or prepend the src element with '*' (e.g. *flickr:149666562_debab08866, *image-file etc.) for images that automatically generate links.

To choose vertical alignment use:

 • [[=image… - centered image
 • [[<image… - image on left
 • [[>image… - image on right
 • [[f<image… - image on left floating (surrounded by text)
 • [[f>image… - image on right floating (surrounded by text)

Gallery of images

To insert a series of images into a page content use the gallery element:

[[gallery size="image-size"]]

or
[[gallery size="image-size"]]
: image-source1 attribute1="value1" attribute2="value2" ...
: image-source2 attribute1="value1" attribute2="value2" ...
...
[[/gallery]]

The only allowed attribute within the [[gallery]] tag is size with allowed values: "square", "thumbnail", "small", "medium".

If the [[gallery]] tag is invoked without a list of images it automatically displays rescaled images (thumbnails) of imageable files attached to the current page (this also include thumbnails for any .pdf or .ps document).

If [[gallery]] is invoked with a list of images, only these images are displayed. image-source must not be a URL in this case. Allowed "per-image attributes are:

 • link - URL or wiki page name (does not work with Flickr images to be o.k. with Flickr terms)
 • alt - alternative text when the image is not available

To make a document open in a new window the same rules as with a single image applies.

Also see FlickrGallery module if you wish to import images from Flickr.

Code Blocks

Create code blocks by using [[code]]…[[/code]] tags (each on its own line).

This is an example code block!

To create PHP blocks that get automatically colorized when you use PHP tags, simply surround the code with [[code type="php"]]…[[/code]] tags).

To get PHP code colorized you should surround it with <?php.. ?>.

WikiDot.com uses PEAR::Text_Highlighter and supports a number of color schemes. Here is what is supported (allowed type values):

php, html, cpp, css, diff, dtd, java, javascript, perl, python, ruby, xml.

[[code type="php"]]
<?php
/* comment */
for($i=0; $i<100; $i++){
echo "number".$i."\n";
}
?>
[[/code]]
<?php
/* comment */
for($i=0; $i<100; $i++){
echo "number".$i."\n";
}
?>

Tables

You can create tables using pairs of vertical bars:

||~ head 1 ||~ head 2 ||~ head 3 ||
|| cell 1 || cell 2 || cell 3 ||
|||| long cell 4 || cell 5 ||
||cell 6 |||| long cell 7 ||
|||||| looong cell 8||
head 1 head 2 head 3
cell 1 cell 2 cell 3
long cell 4 cell 5
cell 6 long cell 7
looong cell 8
|| lines must start and end || with double vertical bars || nothing ||
|| cells are separated by || double vertical bars || nothing ||
|||| you can span multiple columns by || starting each cell ||
|| with extra cell |||| separators ||
|||||| but perhaps an example is the easiest way to see ||
lines must start and end with double vertical bars nothing
cells are separated by double vertical bars nothing
you can span multiple columns by starting each cell
with extra cell separators
but perhaps an example is the easiest way to see

Block formatting elements

Left, right, centered and justified

To apply vertical alignment to a block of text use:

[[<]] ... [[/<]] align left
[[>]] ... [[/>]] align right
[[=]] ... [[/=]] align center
[[==]] ... [[/==]] align justified

E.g.

[[=]]
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.\
Aenean a libero. Vestibulum adipiscing, felis ac faucibus \
imperdiet, erat lacus accumsan neque, vitae nonummy lorem \
pede ac elit.

Maecenas in urna. Curabitur hendrerit risus vitae ligula.
[[/=]]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean a libero. Vestibulum adipiscing, felis ac faucibus imperdiet, erat lacus accumsan neque, vitae nonummy lorem pede ac elit.

Maecenas in urna. Curabitur hendrerit risus vitae ligula.

To center a single line use = at the beginning:

= Centered line

Centered line

Custom div blocks

To improve the layout you can use [[div]] ... [[/div]] elements which transform to html <div> ... </div> blocks.
Allowed attributes are: class and style only but this should be more than enough to create desired layout.

Below is an example how to create a 2-column layout using div block:

[[div style="float:left; width: 45%; padding: 0 2%"]]
left column left column left column left column left column
left column left column left column left column left column
[[/div]]
[[div style="float:left; width: 45%; padding: 0 2%"]]
right column right column right column right column right column
right column right column right column right column right column
[[/div]]

~~~~~

left column left column left column left column left column left column left column left column left column left column

right column right column right column right column right column right column right column right column right column right column

The ~~~~ element is used to clear floats and translates more or less to <div style="clear:both"></div>).

Custom [[div]] blocks can be used to create very advanced page layouts.

Math

WikiDot.com uses LaTeX to render beautiful equations. For these who know LaTeX syntax using wikidot equations should be quite obvious. Please

Equations

Simply put the equation between [[math label]] … [[/math]] block tags (the label is optional). The equation is rendered within LaTex \begin{equation} ... \end{equation} environment. Please refer to any LaTeX reference manual for details about syntax.

[[math label1]]
\rho _{\rm GJ} = -\sigma (r) \left[ (1 - \eta _{\ast }^2 {\kappa \over {\eta ^3}}) \cos \chi \right.
+ \left. {3\over 2} \theta (\eta) H(\eta)
\xi \sin \chi \cos \phi \right]
[[/math]]
(1)
\begin{align} \rho _{\rm GJ} = -\sigma (r) \left[ (1 - \eta _{\ast }^2 {\kappa \over {\eta ^3}}) \cos \chi \right. + \left. {3\over 2} \theta (\eta) H(\eta) \xi \sin \chi \cos \phi \right] \end{align}

To refer to a labeled equation simply use [[eref label]] to get a raw number or e.g. Eq. ([[eref label1]]) which gives Eq. (1).

Inline math

To use math expressions inside text (sentence) use [[$ ... $]] block tags.

[[$ E = mc^2 $]] is much more popular than
[[$ G_{\mu\nu} - \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu} $]]

$E = mc^2$ is much more popular than $G_{\mu\nu} - \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$

Footnotes

To make footnotes in the text use [[footnote]] block. To force the list of footnotes
to appear not at the end of the page, use [[footnoteblock]].

Some text[[footnote]]And a small footnote.[[/footnote]]. Here we go
with another footnote[[footnote]]Content of another footnote.[[/footnote]].

[[footnoteblock]]

Some text1. Here we go with another footnote2.

Bibliography

The bibliography block is defined by [[bibliography]]...[[/bibliography]]. Each bibliography item has the form:
label : full reference
To cite a bibliography entry use ((bibcite label)).

The first pulsar was observed by J. Bell and A. Hewish [((bibcite bell))]. Another reference [see ((bibcite guy))].

[[bibliography]]
: bell : Bell, J.; Hewish, A.; Pilkington, J. D. H.; Scott, P. F.; and Collins, R. A. //Observation of a Rapidly Pulsating Radio Source.// Nature 217, 709, 1968.
: guy : Guy, R. K. //Modular Difference Sets and Error Correcting Codes.// §C10 in Unsolved Problems in Number Theory, 2nd ed. New York: Springer-Verlag, pp. 118-121, 1994.
[[/bibliography]]

The first pulsar was observed by J. Bell and A. Hewish [1]. Another reference [see 2].

Bibliography
1. Bell, J.; Hewish, A.; Pilkington, J. D. H.; Scott, P. F.; and Collins, R. A. Observation of a Rapidly Pulsating Radio Source. Nature 217, 709, 1968.
2. Guy, R. K. Modular Difference Sets and Error Correcting Codes. §C10 in Unsolved Problems in Number Theory, 2nd ed. New York: Springer-Verlag, pp. 118-121, 1994.

Include other pages

If you want to include contents of another page use:

[[div class="error-block"]]
Included page "pagename" does not exist ([/pagename/edit/true create it now])
[[/div]]

The include tag should start and end with a newline.

Embedding media

Video

To embed video directly into the page use [[embedvideo]] ... [[/embedvideo]] block.
Between the the "embedding html code" should be placed from any of the following video online galleries:

E.g.

[[embedvideo]]
<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" align="middle"
type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=263244138622602613"
allowScriptAccess="sameDomain" quality="best" bgcolor="#ffffff" scale="noScale" salign="TL"
FlashVars="playerMode=embedded"> </embed>
[[/embedvideo]]

Audio

To embed audio use [[embedaudio]] ... [[/embedaudio]] and the html embedding code found on the audio hosting website.

Currently supported are:

E.g.

[[embedaudio]]
<embed src="http://www.odeo.com/flash/audio_player_standard_gray.swf"
quality="high" width="300" height="52" name="audio_player_standard_gray"
align="middle" allowScriptAccess="always" wmode="transparent"
type="application/x-shockwave-flash" flashvars="audio_id=99133&audio_duration=282.0&valid_sample_rate=true&external_url=http://www.vitalpodcasts.com/FileSystem/podcasts/89/opensource_episode1.mp3" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</embed><br /><a style="font-size: 9px; padding-left: 110px; color: #f39;
letter-spacing: -1px; text-decoration: none" href="http://odeo.com/audio/99133/view">
powered by <strong>ODEO</strong></a>
[[/embedaudio]]

Embedding code from other sites

Sometimes web sites (mainly social-oriented ones) allow you to paste a code block directly into other pages in order to increase your site functionality or embed some contet from the original site.

The [[embed]] block tag allows you to do the same with your wiki pages. E.g. to display del.icio.us tag cloud as generated from http://del.icio.us/help/tagrolls simply wrap the html code:

[[embed]]
<script type="text/javascript" src="http://del.icio.us/feeds/js/tags/michal_frackowiak?icon;size=12-35;color=87ceeb-0000ff;title=my%20del.icio.us%20tags"></script>
[[/embed]]

Currently supported are:

New options will be added.

Please note that if the code contains <script type="text/javascript"… i.e. just JavaScript, the content will not be fully rendered when you click preview while editing the page. It should be there however when you view the page afterwards.

Moduły

Moduły są niezależnymi dodatkami, które mogą być umieszczane na stronach. Składnia modułów:
[[module ModuleName param1="value1" param2="value2" ...]]

Więcej o modułach można znaleźć w sekcji dokumentacji moduły

Dołączanie plików

Piszesz Otrzymujesz
[[file nazwa_pliku]] tworzy link do pliku dołączonego do tej strony
[[file /inna_strona/nazwa_pliku]] worzy link do pliku dołączonego do innej strony inna_strona

Plik docelowy musi zostać dołączony do strony, można to zrobić klikając przycisk "pliki" a następnie "załaduj nowy plik", które znajdują się u dołu strony.

Użytkownicy

Piszesz Otrzymujesz Komentarz
[[user user-name]]
np. [[user michal frackowiak]]
michal frackowiak user info (bez awatara)
[[*user user-name]]
np. [[*user michal frackowiak]]
michal frackowiakmichal frackowiak user info (z awatarem)

Social bookmarking

Możesz łatwo dodać przyciski serwisów typu "social bookmarking" na swojej stronie: po prostu napisz: [[social]] (bez żadnych paramatrów), a otrzymasz:

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Powyższy kod jest to odpowiednikiem:

[[social blinkbits,blinklist,blogmarks,co.mments,connotea,del.icio.us,de.lirio.us,digg,fark,feedmelinks,furl,linkagogo,ma.gnolia,newsvine,netvouz,rawsugar,reddit,scuttle,shadows,simpy,smarking,spurl,tailrank,wists,yahoomyweb]]

Możesz wybrać tylko określone serwisy, np. aby wybrać digg, furl i del.icio.us wpisz:

[[social digg,furl,del.icio.us]]

a otrzymasz: diggFurldel.icio.us

Wskazówka: używaj "social bookmarking'u"! Najlepiej jak wstawisz powyższe skróty w menu bocznym.

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.